Verktøy og støtte

Finn lege

Finn ditt nærmeste behandlingssted. Skriv inn postnr/sted og du får opp både private og offentlige senter.

Finn klinikk

Mange som lider av hodepine og migrene, opplever at livsstilsendringer kan bidra til å dempe migreneanfallenes intensitet og hyppighet. Det er viktig å identifisere hva som utløser migrenen, siden det kan være gunstig å unngå disse faktorene. Noen opplever imidlertid at selv om de har gjort sitt beste for å unngå utløsende faktorer og har gjennomført livsstilsendringer, har migrenen fortsatt en uholdbar innvirkning på hverdagen.

Rådfør deg med lege

Snakk med legen om symptomer og innvirkning migrenen har på hverdagen din. Fortell om hvordan symptomene påvirker arbeid og familieliv og beskriv hvordan tilstanden er på det verste, slik at legen virkelig forstår hvordan du har det, og kan gi råd om hvordan du best håndterer tilstanden. Hvis du ofte har hodepine eller migrene, kan du ha behov for henvisning til en spesialist.

Ikke lid i stillhet

Hvis du ofte har hodepine eller migrene og det hindrer deg i å leve et fullverdig liv, bør du rådføre deg med lege for å finne en behandling som passer for deg.

Forstå ditt hodepinemønster

Før migrenedagbok for å følge med på hodepine, symptomer, utløsende faktorer, medisinering osv.

Fyll ut evalueringsskjemaet

Informer legen om resultatet. Har du ført migrenedagbok, viser du den også. Med disse verktøyene blir det lettere å gi legen riktig informasjon om symptomene. Legen kan da anbefale en behandling eller henvise deg til en spesialist.

Hodepinekalender

Det er viktig å forstå ditt eget hodepine- eller migrenemønster. Det gir deg innsikt i migrenen og er et utgangspunkt for dialog med behandleren din. Bruk en hodepinekalender og registrer informasjon i forbindelse med migreneanfall.

Last ned og fyll ut

HIT-6 Spørreskjema om innvirkningen av hodepine på livet ditt

Dette spørreskjemaet er blitt utformet for å hjelpe deg med å beskrive og gi uttrykk for du har det, og hva du ikke kan gjore på grunn av hodepine.

1

Når du har hodepine, hvor ofte er smertene sterke?

0%

2

Hvor ofte begrenser hodepinen deg til å utføre vanlige daglige gjøremål slik som husarbeid, skolearbeid eller å ha sosial omgang?

0%

3

Når du har hodepine, hvor ofte ønsker du at du kunne legge deg ned?

0%

4

I de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg for trett til å utføre arbeid eller daglige gjøremål på grunn av hodepine?

0%

5

I de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg lut lei eller irritert på grunn av hodepine?

0%

6

I de siste 4 ukene, hvor ofte har hodepinen begrenset din evne till å konsentrere deg om arbeid eller daglige gjøremål?

0%
Beregn resultat

Veiledning for å søke behandling

Vi har laget en veiledning for hvordan du kan søke behandling for symptomene dine. Veiledningen hjelper deg i dialogen med legen.
Før legebesøket

1

Begynn med å ta vår migrenetest og fyll ut hodepinekalenderen.

2

Angi de utløsende faktorene du gjenkjenner, og beskriv dem.

3

Angi hvilke medisiner du bruker.

Under legebesøket

4

Vis dokumentasjonen du har med, og be om å få diskutere en behandlingsplan.

5

Hvis medisinen du tidligere har fått mot migrene ikke hjelper, ber du om å få prøve noe annet.

6

  Fravær og sykemelding
  Helse og omsorgsdepatementet har laget faglig veileder for sykmeldere:

 • Kort egenmelding eller sykmelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig mellom anfall, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Det kan være behov for kort sykmelding ved hyppige anfall der det er behov for restitusjon og forebygging av kronifisering.
 • Migreneanfall er uforutsigbare, og tilrettelegging med fleksibel arbeidstid, hjemmekontorløsning og oppgavebasert arbeid kan bedre mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Turnusarbeid kan være ugunstig.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.
 • Til Helsedirektoratet

Etter besøket

7

Hvis du ikke får den forståelsen eller hjelpen du trenger hos legen, kan du be om henvisning til en hodepinespesialist ved en smerteavdeling eller en nevrologisk avdeling.

Nyttige koblinger

Vil du ha mer støtte og informasjon om hodepine og migrene, kan du kontakte:

Hodepine Norge
Harbitzalleen 14U
0275 OSLO
www.hodepinenorge.no