Ordliste

a

 • Akupunktur:

  En tradisjonell kinesisk behandling som omfatter bruk av spisse, tynne nåler som plasseres på bestemte punkter på kroppen. En alternativ behandling av kronisk smerte, blant annet migrene, nakkeproblemer, spenningshodepine og mye mer.

 • Akutt behandling:

  Aktiv, kortvarig behandling av en akutt medisinsk tilstand – for eksempel legemidler som tas under et migreneanfall for å lindre symptomer.

 • Aura:

  En subjektiv opplevelse som kan være starten på et migreneanfall. Symptomer på aura kan være synsforstyrrelser som tåkesyn, at du ser flekker og tunnelsyn.

b

 • Biofeedback:

  En prosess der et instrument overvåker kroppens stressrespons (for eksempel muskelspenning/hudtemperatur) og gir informasjon om dette til pasienten, som kan tilpasse sin respons. Denne prosessen kan til slutt føre til fysiologiske endringer hos pasienten.

f

 • Fonofobi:

  Lydfølsomhet.

 • Fotofobi:

  Lysfølsomhet.

h

 • Hodepine:

  Smerte et sted i området rundt hodet.

k

 • Klassisk migrene:

  Hodepine som omfatter et varselsignal, aura, ca. 5–60 minutter før et migreneanfall begynner.

 • Klasehodepine:

  Sterk smerte på den ene siden av hodet, normalt i eller rundt øynene, men kan stråle ut til andre deler av ansiktet, hodet, nakken og skuldrene. Det kan være forbundet med svette i pannen/ansiktet, rastløshet, nesetetthet osv.

 • Kronisk migrene:

  Migrenehodepine som forekommer i 15 dager eller mer per måned, hvor 8 eller flere av disse er migrene.

 • Kvalme:

  Trang til å kaste opp.

l

 • Legemiddelutløst hodepine:

  Hodepine eller migrene som skyldes overforbruk av smertestillende midler.

m

 • Migrene:

  Kronisk nevrologisk sykdom kjennetegnet av moderat til kraftig hodepine, iblant forbundet med kvalme og brekninger.

o

 • Osmofobi:

  Luktfølsomhet.

p

 • Primær hodepine:

  Hodepine som ikke skyldes annen sykdom eller medisinsk tilstand.

 • Profylaktisk behandling:

  Behandling som skal forebygge en medisinsk tilstand.

 • Proteiner:

  Store molekyler i kroppen. Proteiner er en viktig del av alle levende organismer og har mange funksjoner i kroppen.

s

 • Sykdomshistorie:

  Informasjon som legen innhenter for å stille en diagnose og gi pasienten relevant medisinsk hjelp.

 • Spesialist:

  En lege som har spesialisert seg innen et bestemt medisinsk fagområde.

 • Spenningshodepine:

  Den vanligste formen for kronisk tilbakevendende hodepine.

t

 • TENS:

  TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er en teknikk som brukes for å lindre smerte ved å tilføre elektrisk stimulering via elektroder på huden, som gir overflatenervene gjentatt stimulering og blokkerer overføring av smertesignaler.

u

 • Utløsende faktor:

  En faktor som starter eller stimulerer en hendelse. Hos noen kan migrene utløses av for eksempel rødvin eller sjokolade.

v

 • Vanlig migrene:

  Hodepine som ikke ledsages av aura. Anfallet kan vare i 4–72 timer og omfatte hodepinesymptomer på kun ett sted, pulserende smerte, kvalme og økt følsomhet for lys eller lyd.

 • Verdens helseorganisasjon (WHO):

  FNs folkehelseorgan. Overvåker sykdomsutbrudd, hvordan helsesystemer rundt om i verden fungerer, administrerer epidemiologisk og statistisk informasjon for hele verden.