Migrene i øynene

Gjentatte synsforstyrrelser som oppstår kun i det ene øyet i forbindelse med migrenehodepine kan være det som kalles retinal migrene. Retinal migrene kalles også for okulær migrene, men noen ganger støter man også på begrepet øyemigrene, selv om det ikke er et etablert medisinsk uttrykk.

Årsak til øyemigrene

Øyemigrene er et begrep som brukes mer på folkemunne enn av eksperter. Det som menes er stort sett en migrene som gir symptomer i øyeområdet, på ett øye. Hvis du rammes av dette kan du oppleve migrenen i øyeområdet på forskjellige måter, for eksempel lysfenomener som tomme flekker, lynglimt eller synsbortfall. Årsakene til øyemigrene skiller seg ikke fra migrene med hodepine, men gir andre symptomer. Migrene i øyne kan forekomme helt uten den typiske hodepinen som oppstår ved migrene.

For å få klarhet i hva slags migrene du opplever, og få riktig migrenebehandling, bør du oppsøke fastlegen din.

Migrene med aura og øyemigrene

Migrene med aura innebærer forandringer av syn eller andre sanser, talevansker eller koordinasjonsproblemer. Disse opplevelsene kan variere fra person til person og kommer i de fleste tilfellene før hodepinen. Auraen kan likevel oppstå i hodepinefasen av et migreneanfall. En aura kan oppleves visuelt i øyeområdet eller i kroppen. Ved øyemigrene er opplevelsen av migrenen isolert til øyeområdet og bare i ett øye. Det varierer fra person til person hvor ofte migrene oppstår og om den kan defineres som kronisk eller ikke.

Migrene som oppstår ofte

Migrene er en kronisk nevrologisk sykdom. Pasientene lider vanligvis av hodepine som ofte ledsages av økt følsomhet overfor lys, lyder eller lukter i tillegg til kvalme og/eller oppkast. Den mest alvorlige formen kalles kronisk migrene. Da forekommer hodepine i 15 dager eller mer i løpet av en måned, og av disse skal minst 8 dager være med migrenesymptomer i minst 3 måneder i løpet av de siste 12 månedene. Iblant kan det også være vanskelig å skille mellom hodepine og migrene. Les mer om ulike typer av migrene og hodepine.

Utløsende faktorer for øyemigrene

Du kan lese mer om migrenesymptomer og utløsende faktorer for migrene med mer utførlige forklaringer på disse. Dersom du kjenner til dine egne utløsende faktorer for migrene eller øyemigrene, kan det være enklere å komme gjennom hverdagen og kanskje også kunne forebygge migreneanfall.

Uansett hvilken form for migrene du opplever, finnes det hjelp i form av migrenebehandling som kan både behandle og forebygge migrenesymptomer. Rådfør deg med fastlegen din dersom du mistenker at du har migrene for å få hjelp til å finne den riktige migrenemedisinen.

Tilbake til alle artikler