Medisin når jeg er gravid og har hodepine og migrene

Kronisk migrene i svangerskapet

Voksne som har hodepine i 15 dager eller mer hver måned, hvorav minst åtte dager med migrenesymptomer, lider av det som defineres som kronisk migrene. Det er flere måter å lindre symptomene på, men du vil kanskje ha motforestillinger mot å bruke migrenemedisiner når du er gravid.

Er du gravid og har hodepine eller migrene, kan det være nyttig å forstå hvordan hormonet østrogen virker inn. Østrogennivået endres ved svangerskap, menstruasjon, amming og overgangsalder. Derfor kan migreneanfallene oppleves forskjellig i slike perioder. Mange opplever at høyt østrogennivå i en sammenhengende periode, for eksempel i svangerskapet, gjør migreneanfallene mildere. Også endringer i søvn, spisevaner og opplevd stress i svangerskapet kan påvirke migrene. Langt fra alle opplever lindring av migrenen, og må takle både migrene og svangerskap i mange måneder fremover.

Migrenebehandling i svangerskapet

Ikke alle medisiner mot hodepine er egnet for gravide. Å legge om livsstilen og forstå ditt eget migrenemønster er en forebyggende måte å håndtere migrene på når du er gravid. I svangerskapet kan de utløsende faktorene for migrene endres, og du bør derfor begynne med å identifisere ditt eget hodepinemønster og bli kjent med gravidmigrenen. Du kan for eksempel bruke en hodepinekalender, der du registrerer informasjon om migrenemønsteret ditt og dermed unngår faktorer du merker kan utløse et migreneanfall.

Spør gjerne legen om migrenemedisin i svangerskapet hvis du opplever kraftig migrene mens du er gravid. Det er viktig at du føler deg frisk og opplagt i svangerskapet.

Migrene etter svangerskap

Etter fødselen kan de som opplever en lindring av migrenen i svangerskapet, fortsette å gjøre det så lenge de ammer. Amming holder østrogennivået oppe, men det synker ganske fort når du slutter å amme. Hvis du ikke opplever lindring av migrenen, kan behandling være aktuelt i ammeperioden. Det er viktig at du rådfører deg med lege om hvilken migrenebehandling som kan være aktuell for deg, ettersom legemidler i ulik grad påvirker barnet gjennom morsmelken. I ammeperioden er det noen behandlinger som er mer velegnet enn andre.

Tilbake til alle artikler