Hodepine hver dag – morgen og kveld. Hva er egentlig migrene?

 

Migrene i flere dager eller vondt i hodet hver dag

Kronisk migrene defineres som hodepine i 15 dager eller mer hver måned. Av disse 15 hodepinedagene er minst åtte dager med migrenesymptomer. Det må dessuten pågå i minst tre måneder i løpet av et år. De tre månedene behøver ikke være sammenhengende. Det betyr at du opplever hodepine og migrene flere dager, og tilstanden vil ofte påvirke hverdagen din negativt. Det kan være vanskelig å klare oppgaver i hverdagen, særlig hvis du ikke har fått riktig medisin eller behandling. Hvor lenge et migreneanfall varer er forskjellig fra person til person.

Migreneanfall og migrenesymptomer

Migreneanfall har ulike årsaker, men følger ofte samme mønster: forvarsler – aurafase – smertefase – remisjonsfase. Ved å lære å gjenkjenne disse fasene vil du lettere forstå når et migreneanfall er på vei og vite hvordan du kan håndtere det.

  • Forvarsler: kan blant annet kjennetegnes av tretthet, irritasjon, konsentrasjonsvansker eller sug etter visse matvarer.
  • Aurafase: innebærer blant annet synsforstyrrelser, talevansker, prikking og nummenhet i armen. Symptomene kan vare i 15 til 60 minutter. Ikke alle får migrene med aura, og vil da ikke oppleve denne fasen. Andre opplever kun denne fasen og ikke selve smertefasen.
  • Smertefase: også kjent som hodepinefasen. Kjennetegnes av sterk, bankende, ofte ensidig hodepine, samt kvalme og følsomhet for lyd, lys og lukt. Smertene kan vare fra fire timer til opptil tre døgn.
  • Remisjonsfase: Denne inntreffer etter at hodepinen har avtatt, og du kan føle deg veldig trett og utmattet.

Medikamenter ved kronisk migrene

Det finnes en rekke forskjellige migrenemedisiner, alt fra tabletter til nesespray og injeksjonsbehandling. Migrenepasienter har ofte brukt reseptfrie legemidler før de kontakter lege når disse ikke hjelper. Mange begynner behandlingstrappen med tabletter før de vurderer alternativer som injeksjonsbehandling. Det er viktig å snakke med legen hvis en behandling ikke virker, og forstå at noen legemidler og behandlinger er ment å skulle forebygge nye migreneanfall, mens andre lindrer migrenesymptomer og hodepine når det oppstår.

Kronisk spenningshodepine

Den vanligste typen primær hodepine er spenningshodepine, som ofte oppleves som en dump, murrende og trykkende smerte som et bånd rundt hodet. Denne typen rammer rundt 70 % av befolkningen. Smerte i forbindelse med spenningshodepine er ofte bilateral, det vil si at den forekommer på begge sider av hodet. Til sammenligning er hodepine ved migrene ofte ensidig, og beskrives som en bankende, intens smerte som forverres av fysisk aktivitet, og som ledsages av lyd- og lysfølsomhet, kvalme og brekninger.

Hvis du eller noen du kjenner har kronisk migrene, er det hjelp å få. Les gjerne tips om migrene, blant annet hvordan du kommer i kontakt med en spesialist eller finner en lege som kan hjelpe deg å få riktig migrenemedisin eller behandling.

Tilbake til alle artikler