Behandling

Finn lege

Finn ditt nærmeste behandlingssted. Skriv inn postnr/sted og du får opp både private og offentlige senter.

Finn klinikk

Behandling av hodepine eller migrene kanvariere, avhengig av følgende faktorer

  • Hvor alvorlige anfallene er, og hvor ofte de forekommer
  • Din sykdomshistorie
  • Andre sykdommer du kan ha

Det er flere måter å behandle migrene på, både med og uten legemidler.

Ikke medikamentell behandling

Hvis du ønsker å behandle migrene uten legemidler, er det viktig at du lærer å gjenkjenne din egen migrene. Hva er dine utløsende faktorer for et migreneanfall? Å identifisere og deretter håndtere de utløsende faktorene for migrenen er et eksempel på hvordan migrene kan behandles uten legemidler.

Finn ut mer

 

For å få oversikt over migrenen og utløsende faktorer kan du bruke en hodepinekalender som du fyller ut.

Last ned og fyll ut

Legemiddelbehandling

Legemiddelbehandling av hodepine og migrene består av akutt behandling (som tas rett før og under et anfall for å lindre symptomer) og profylaktisk (forebyggende) behandling (som brukes for å redusere antall migreneanfall). Legemidlene kan tas som tablett, nesespray eller injeksjon.

Smertestillende midler, både reseptbelagte og reseptfrie, kan for mange være en effektiv måte å behandle hodepine eller annen smerte på. Når smerten og ubehaget vedvarer, kan det være fristende å ta mer smertestillende midler. Overforbruk av smertestillende midler kan imidlertid forverre hodepinen eller gjøre at den forekommer hyppigere. Dette kalles legemiddelutløst hodepine.

Det er viktig å ta smertestillende midler i samsvar med instruksjonene på pakken. Rådfør deg med lege hvis du bruker mer enn anbefalt dose, eller hvis legemiddelet ikke lenger virker.

Hvis du ofte har hodepine eller migrene eller har hatt slike symptomer i en lengre periode, må du snakke med legen om tilstanden din. Fortell om resultatet av migrenetesten du finner her på nettsiden, og hvilken innvirkning migrenen har på hverdagen din, og vis legen hodepinekalenderen eller migrenedagboken. Du finner dette støttematerialet på nettsiden under Verktøy og støtte. Be om å få en plan for hvordan du kan håndtere migrenen. Du kan bruke vår veiledning for hvordan du søker behandling, som du finner under Verktøy og støtte.

Rådfør deg med lege

Legen kan hjelpe deg å finne måter å håndtere hodepinen og migrenen på. Ta med informasjon om deg selv og din migrene ved hjelp av verktøyene under Verktøy og støtte. Hodepinekalenderen, testresultatene og kunnskap om hvilken støtte du kan få i behandlingen, styrker dialogen mellom deg og legen. Det er nyttig for legen å se hvordan migrenen påvirker hverdagen din, og evaluere behandling du får for hodepine og migrene.

Hvis du ikke får den hjelpen du trenger hos legen, er det andre måter å få behandling på. Se vår veiledning for å søke behandling.

Les mer

Ikke medikamentell behandling

Hvis du ofte har hodepine eller migrene eller har hatt slike symptomer i en lengre periode, må du snakke med legen om tilstanden din. Informer om resultatet av testen og hvilken innvirkning migrenen har på hverdagen din, og vis frem den utfylte hodepinekalenderen. Du bør be om hjelp til å lage en plan for hvordan migrenen kan håndteres. Kanskje trenger du henvisning til en hodepine- eller migrenespesialist.

I Norge finnes det en rekke klinikker som har spesialisert seg på hodepine og migrene, og som har kompetanse til å diagnostisere og behandle kronisk migrene.