Artikler

Med fleksibilitet og forståelse i arbeidslivet for de som har migrene.

Til tross for at migrene er en folkesykdom er det mange som skjuler plagene sine i arbeidslivet, ikke minst under et ansettelsesintervju. Men med forståelse og fleksibilitet fra arbeidsgiverens side trenger ikke migrene å være et hinder.

Läs mer

Legemiddelbehandling og migrenemedisin

Det finnes forskjellige behandlingsalternativer for deg som lider av migrene. De legemiddelgruppene som brukes kan generelt deles inn i to kategorier, forebyggende behandling og behandling som skal tas akutt ved migreneanfall. Blant disse finnes det legemidler som er utviklet spesifikt mot migrene, men også legemidler mot andre sykdommer og som kan brukes mot migrene. Smertestillende midler og legemidler mot kvalme er også aktuelle. Denne artikkelen ser nærmere på forebyggende legemidler mot spesifikt kronisk migrene som brukes i helsevesenet og av hodepinespesialister

Läs mer

Migrene i øynene

Gjentatte synsforstyrrelser som oppstår kun i det ene øyet i forbindelse med migrenehodepine, kan være det som kalles retinal migrene. Retinal migrene kalles også for okulær migrene, men noen ganger støter man også på begrepet øyemigrene, selv om det ikke er et etablert medisinsk uttrykk.

Läs mer

Hodepine hver dag – morgen og kveld. Hva er egentlig migrene?

Migrene kan oppleves på mange måter. Som hodepine hver dag, migrene med aura, øyemigrene eller andre migrenesymptomer. Formålet med denne artikkelen er ikke å gjøre rede for ulike former for hodepine, men snarere å beskrive hva kronisk migrene er, og hvilke symptomer som er forbundet med kronisk migrene.

Läs mer

Medisin når jeg er gravid og har hodepine og migrene

Denne artikkelen beskriver et spesielt scenario: gravid med hodepine og migrene. Noen opplever en forbedring, mens andre fortsatt har symptomer. Hvordan forholder man seg til behandling?

Läs mer